888

240 นาที

สาขาวิชาชีพบริการทางการเงิน

อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ชั้น 3

-

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
-
โครงสร้างหลักสูตร
สาระการเรียนรู้ 1 ชั่วโมง 37 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 1 11 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 2 14 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 3 13 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 4 18 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 5 6 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 6 11 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 7 10 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 8 10 นาที
กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 11 นาที
วีดีทัศน์กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 11 นาที

อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ชั้น 3

-

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์