160 นาที

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล

สาขาแอนิเมชั่น (Animation) อาชีพนักผลิตโครงสร้างตัวละครแอนิเมชั่น ชั้น 3

อาชีพนักผลิตโครงสร้างตัวละครแอนิเมชั่น ชั้น 3

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
-อาชีพนักผลิตโครงสร้างตัวละครแอนิเมชั่น ชั้น 3
โครงสร้างหลักสูตร
สาระการเรียนรู้ 57 นาที
สาระการเรียนรู้ 57 นาที
กระบวนการเข้ารับการประเมิน 14 นาที
กระบวนการเข้ารับการประเมิน 14 นาที

สาขาแอนิเมชั่น (Animation) อาชีพนักผลิตโครงสร้างตัวละครแอนิเมชั่น ชั้น 3

อาชีพนักผลิตโครงสร้างตัวละครแอนิเมชั่น ชั้น 3

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์