140 นาที

สาขาวิชาชีพรถไฟฟ้าความเร็วสูงและระบบราง

อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงทางรถไฟ ชั้น 4

อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงทางรถไฟ ชั้น 4

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงทางรถไฟ ชั้น 4  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคคลที่ประกอบอาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงทางรถไฟ ชั้น 3 ประกอบด้วย สมรรถนะร่วมในวิชาชีพ และสมรรถนะในวิชาชีพ ได้แก่ ทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง (Rail Fastening System) วัสดุประกอบทางและอื่นๆ (Rail Accessories) หมอนรองราง (Sleeper) หินโรยทาง (Ballast) และแผ่นพื้นคอนกรีตรองรับรางรถไฟ (Track Slab) โดยเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของหน่วยงาน
โครงสร้างหลักสูตร
สาระการเรียนรู้ 50 นาที
มอดูลที่ 9 17 นาที
มอดูลที่ 10 15 นาที
มอดูลที่ 11 17 นาที
กระบวนการเข้ารับการประเมิน 16 นาที
กระบวนการเข้ารับการประเมิน 16 นาที

อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงทางรถไฟ ชั้น 4

อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงทางรถไฟ ชั้น 4

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์