240 นาที

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์

อาชีพนักเทคโนโลยีคลินิก ชั้น 5

อาชีพนักเทคโนโลยีคลินิก ชั้น 5

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
          ผู้ที่ผ่านการเรียนรู้ตามชุดฝึกอบรมนี้แล้ว จะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ (PM) การซ่อมและการแก้ปัญหาเครื่องมือแพทย์ (CM) การติดตั้งและการใช้งาน รวมถึงมีองค์ความรู้ในการเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่และนวัตกรรมที่เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ ตลอดจนมีความรู้ในบริหาร จัดการเครื่องมือแพทย์ในระดับกลุ่มงานได้
โครงสร้างหลักสูตร
สาระการเรียนรู้ 1 ชั่วโมง 23 นาที
งานบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ (PM) 19 นาที
การซ่อมและการแก้ปัญหาเครื่องมือแพทย์ (CM) 14 นาที
การติดตั้งและการใช้งาน 14 นาที
องค์ความรู้ หรือ นวัตกรรม 17 นาที
การบริหารจัดการ 17 นาที
กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 16 นาที
วีดีทัศน์กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 16 นาที

อาชีพนักเทคโนโลยีคลินิก ชั้น 5

อาชีพนักเทคโนโลยีคลินิก ชั้น 5

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์

สร้างระบบการเรียนออนไลน์ ( e-Learning ) ของคุณอย่างมืออาชีพและทันสมัยด้วยระบบ TPQI E-Training ที่มีฟังก์ชั่นครบครอบคลุมทุกการใช้งาน .

Powered by froggenius.com - v.3.1.7