230 นาที

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล

อาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านเทคโนโลยีคลาวด์ ชั้น 5

อาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านเทคโนโลยีคลาวด์ ชั้น 5

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
อาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านเทคโนโลยีคลาวด์ ชั้น 5
โครงสร้างหลักสูตร
สาระการเรียนรู้ 1 ชั่วโมง 18 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 1 14 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 2 13 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 3 13 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 4 10 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 5 15 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 6 10 นาที
กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 17 นาที
วีดีทัศน์กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 17 นาที

อาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านเทคโนโลยีคลาวด์ ชั้น 5

อาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านเทคโนโลยีคลาวด์ ชั้น 5

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์