120 นาที

สาขาวิชาชีพรถไฟฟ้าความเร็วสูงและระบบราง

อาชีพผู้ควบคุมรถไฟความเร็วสูง ชั้น 4

อาชีพผู้ควบคุมรถไฟความเร็วสูง ชั้น 4

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพควบคุมรถไฟความเร็วสูง ชั้น 4 สามารถขับเคลื่อนรถไฟความเร็วสูงบนเส้นทางหลักทั้งการให้บริการผู้โดยสาร และการทดสอบ หรือวัตถุประสงค์ใดๆ          โดยให้ความสำคัญกับการทำงานของระบบ/อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารทั้งในด้านประสิทธิภาพการทำงานและความปลอดภัยสูงสุด และทำการเปลี่ยนโหมดการควบคุมขบวนรถไปยังโหมดต่างๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพควบคุมรถไฟความเร็วสูง ชั้น 4 สามารถขับเคลื่อนรถไฟความเร็วสูงบนเส้นทางหลักทั้งการให้บริการผู้โดยสาร และการทดสอบ หรือวัตถุประสงค์ใดๆ          โดยให้ความสำคัญกับการทำงานของระบบ/อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารทั้งในด้านประสิทธิภาพการทำงานและความปลอดภัยสูงสุด และทำการเปลี่ยนโหมดการควบคุมขบวนรถไปยังโหมดต่างๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง
โครงสร้างหลักสูตร
สาระการเรียนรู้ 44 นาที
มอดูลที่ 1 15 นาที
มอดูลที่ 2 18 นาที
มอดูลที่ 3 10 นาที
กระบวนการเข้ารับการประเมิน 13 นาที
กระบวนการเข้ารับการประเมิน 13 นาที

อาชีพผู้ควบคุมรถไฟความเร็วสูง ชั้น 4

อาชีพผู้ควบคุมรถไฟความเร็วสูง ชั้น 4

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์