230 นาที

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล

อาชีพนักออกแบบสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีคลาวด์ ชั้น 5

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพนักออกแบบสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีคลาวด์ ชั้น 5 มีทักษะระดับฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคในการปฏิบัติงาน กระบวนการคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ผู้ที่ผ่านการเรียนรู้ตามชุดฝึกอบรมนี้แล้ว จะมีความรู้ความเข้าใจในการสำรวจ วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรม การจัดทำหลักสูตร/โครงการ ฝึกอบรม ดำเนินการฝึกอบรม ประเมิน และสรุปผลการจัดฝึกอบรม ตลอดจนสามารถออกแบบโครงสร้างพื้นฐานทางสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ และควบคุมคุณภาพการผลิตซอฟต์แวร์ได้
โครงสร้างหลักสูตร
สาระการเรียนรู้ 1 ชั่วโมง 21 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 1 14 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 2 13 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 3 13 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 4 10 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 5 14 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 6 15 นาที
กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 17 นาที
วีดีทัศน์กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 17 นาที

อาชีพนักออกแบบสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีคลาวด์ ชั้น 5

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพนักออกแบบสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีคลาวด์ ชั้น 5 มีทักษะระดับฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคในการปฏิบัติงาน กระบวนการคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์

สร้างระบบการเรียนออนไลน์ ( e-Learning ) ของคุณอย่างมืออาชีพและทันสมัยด้วยระบบ TPQI E-Training ที่มีฟังก์ชั่นครบครอบคลุมทุกการใช้งาน .

Powered by froggenius.com - v.3.1.7