180 นาที

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล

อาชีพนักออกแบบสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีคลาวด์ ชั้น 3

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพนักออกแบบสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีคลาวด์ ชั้น 3 มีทักษะระดับฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคในการปฏิบัติงาน กระบวนการคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ผู้ที่ผ่านการเรียนรู้ตามชุดฝึกอบรมนี้แล้ว จะมีความรู้ความเข้าใจการสำรวจความต้องการทางธุรกิจ การวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ ตลอดจนสามารถอ่านผลการวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ เขียนแผนภาพ เขียน ER Diagram เลือกใช้เครื่องมือในการออกแบบ และนำเสนอส่วนติดต่อผู้ใช้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้
โครงสร้างหลักสูตร
สาระการเรียนรู้ 40 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 1 14 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 2 10 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 3 14 นาที
กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 17 นาที
วีดีทัศน์กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 17 นาที

อาชีพนักออกแบบสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีคลาวด์ ชั้น 3

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพนักออกแบบสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีคลาวด์ ชั้น 3 มีทักษะระดับฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคในการปฏิบัติงาน กระบวนการคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์

สร้างระบบการเรียนออนไลน์ ( e-Learning ) ของคุณอย่างมืออาชีพและทันสมัยด้วยระบบ TPQI E-Training ที่มีฟังก์ชั่นครบครอบคลุมทุกการใช้งาน .

Powered by froggenius.com - v.3.1.7