300 นาที

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องวัดด้านมวล ชั้น 2

อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องวัดด้านมวล ชั้น 2

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานสอบเทียบด้านมวลตามที่กำหนดไว้ ความสามารถในการใช้งาน  บำรุงรักษาตุ้มน้ำหนัก เครื่องชั่งและเครื่องมือวัดสภาวะแวดล้อม ปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องชั่ง สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการสอบเทียบสามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจำภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
โครงสร้างหลักสูตร
สาระการเรียนรู้ 1 ชั่วโมง 36 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 1 21 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 2 30 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 3 13 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 4 19 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 5 11 นาที
กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 9 นาที
วีดีทัศน์ กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 9 นาที

อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องวัดด้านมวล ชั้น 2

อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องวัดด้านมวล ชั้น 2

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์