สาขาวิชาชีพรถไฟฟ้าความเร็วสูงและระบบราง

อาชีพผู้ควบคุมการเดินรถไฟฟ้าในศูนย์ควบคุมการเดินรถ ชั้น 4

อาชีพผู้ควบคุมการเดินรถไฟฟ้าในศูนย์ควบคุมการเดินรถ ชั้น 4

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพควบคุมการเดินรถไฟฟ้าในศูนย์ควบคุมการเดินรถ ชั้น 4 สามารถจัดการเดินรถไฟฟ้าในสภาวะปกติและไม่ปกติได้ เพื่อให้บริการตรงตามตารางเวลาปลอดภัย และสะดวกสบายแก่ผู้โดยสารบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพควบคุมการเดินรถไฟฟ้าในศูนย์ควบคุมการเดินรถ ชั้น 4 สามารถจัดการเดินรถไฟฟ้าในสภาวะปกติและไม่ปกติได้ เพื่อให้บริการตรงตามตารางเวลาปลอดภัย และสะดวกสบายแก่ผู้โดยสาร
โครงสร้างหลักสูตร
สาระการเรียนรู้ 44 นาที
มอดูลที่ 1 15 นาที
มอดูลที่ 2 18 นาที
มอดูลที่ 3 10 นาที
กระบวนการเข้ารับการประเมิน 13 นาที
กระบวนการเข้ารับการประเมิน 13 นาที

อาชีพผู้ควบคุมการเดินรถไฟฟ้าในศูนย์ควบคุมการเดินรถ ชั้น 4

อาชีพผู้ควบคุมการเดินรถไฟฟ้าในศูนย์ควบคุมการเดินรถ ชั้น 4

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์