450 นาที

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรมภัตตาคาร และร้านอาหาร, ชุดฝึกอบรม / ตอบโจทย์ Soft Power

อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ชั้น 1

ผู้ที่ผ่านการเรียนรู้ตามชุดฝึกอบรมนี้แล้ว จะมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้วัตถุดิบ อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร การจัดตกแต่ง นำเสนอ บริการ รวมถึงเข้าใจในหลักการ วิธีการ ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากกระบวนการทำงาน

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ชั้น 1 ทักษะในการปฏิบัติงาน ทั่วไป สามารถแก้ปัญหาพื้นฐาน  ภายใต้การควบคุมดูแล และมีความใส่ใจในความปลอดภัยของการปฏิบัติงาน  สามารถฟัง พูด อ่านเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มีทักษะในการคำนวณขั้นพื้นฐาน  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดต่อประสานงาน  สมรรถนะที่จำเป็น ได้แก่ แกงจืด  ยำวุ้นเส้น  ยำทะเล  ยำรวมมิตร หมักเนื้อสัตว์   ไข่เจียว  ไข่ดาว ทำไข่เค็ม ผักดอง3รส  หุงข้าวสวย ต้มข้าวต้ม กล้วย มัน ฟักทองต้ม ขนมกล้วย ขนมเผือก ขนมมัน
โครงสร้างหลักสูตร
สาระการเรียนรู้ 3 ชั่วโมง 4 นาที
สาระการเรียนรู้ 1 : วัตถุดิบเพื่อการประกอบอาหาร 13 นาที
สาระการเรียนรู้ 2 : อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร 10 นาที
สาระการเรียนรู้ 3 : การจัดตกแต่ง นำเสนอ และบริการ 14 นาที
สาระการเรียนรู้ 4 : ความปลอดภัยในอาหารและการปฏิบัติงานครัว 12 นาที
สาระการเรียนรู้ 5 : การประกอบอาหารประเภทแกง 14 นาที
สาระการเรียนรู้ 6 : การประกอบอาหารประเภทยำ 16 นาที
สาระการเรียนรู้ 7 : การประกอบอาหาร ประเภทน้ำพริก เครื่องจิ้ม และเครื่องเคียง ของแนม 14 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 8 : การหุง/นึ่ง/ต้มข้าว 16 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 10 : การสุขาภิบาลอาหาร 9 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 11 : การจัดวัตถุดิบ 13 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 12 : การจัดการอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาหารไทย 11 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 13 : การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดต่อสื่อสาร 8 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 9 : การประกอบอาหารหวาน 16 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 14 : การสื่อสารภาษาไทยเพื่อการปฏิบัติในครัวอาหารไทย 13 นาที
กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 16 นาที
วีดีทัศน์กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 16 นาที

อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ชั้น 1

ผู้ที่ผ่านการเรียนรู้ตามชุดฝึกอบรมนี้แล้ว จะมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้วัตถุดิบ อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร การจัดตกแต่ง นำเสนอ บริการ รวมถึงเข้าใจในหลักการ วิธีการ ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากกระบวนการทำงาน

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์

สร้างระบบการเรียนออนไลน์ ( e-Learning ) ของคุณอย่างมืออาชีพและทันสมัยด้วยระบบ TPQI E-Training ที่มีฟังก์ชั่นครบครอบคลุมทุกการใช้งาน .

Powered by froggenius.com - v.3.1.82