นาที

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์

อาชีพผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ชั้น 3

อาชีพผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ชั้น 3

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
อาชีพผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ชั้น 3
โครงสร้างหลักสูตร
สาระการเรียนรู้ 0 วินาที
กระบวนการเข้ารับการประเมิน 13 นาที
กระบวนการเข้ารับการประเมิน 13 นาที

อาชีพผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ชั้น 3

อาชีพผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ชั้น 3

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์