110 นาที

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรมภัตตาคาร และร้านอาหาร

อาชีพผู้ประกอบอาหารในร้านอาหาร ชั้น 2

อาชีพผู้ประกอบอาหารในร้านอาหาร ชั้น 2

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
-
โครงสร้างหลักสูตร
สาระการเรียนรู้ 0 วินาที
กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 3 นาที
กระบวนการเข้ารับการประเมิน 3 นาที

อาชีพผู้ประกอบอาหารในร้านอาหาร ชั้น 2

อาชีพผู้ประกอบอาหารในร้านอาหาร ชั้น 2

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์