180 นาที

สาขาวิชาชีพผลิตแม่พิมพ์

อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ชั้น 2

อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ชั้น 2

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
-
โครงสร้างหลักสูตร

อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ชั้น 2

อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ชั้น 2

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์