9 ชั่วโมง

TPQI - Virtual Classroom All, TPQI - GSB Virtual Classroom

กิจกรรมอบรมและพัฒนายกระดับผู้ประกอบการรายย่อย รุ่นที่ 2 (จำนวน 9 ชั่วโมง)

คุณพรชัย นิตย์เมธาวงศ์ co-founder FB Page : เพื่อนแท้ร้านอาหาร & business Consult ร้านอาหาร

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร

"กิจกรรมอบรมและพัฒนายกระดับผู้ประกอบการรายย่อย รุ่นที่ 2 " 

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น.

30 ตุลาคม 2564 เวลา 07.30 - 16.30 น. (สำหรับท่านที่ลงทะเบียนผ่าน Google From เท่านั้น)

ผ่าน Zoom VDO Conference 

หลักสูตรนี้ สอนผ่านระบบ Zoom VDO Conference ผู้เรียนควรเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ หรือแท็ปเล็ต
เพื่อใช้งานควบคู่ระหว่างการเรียนผ่าน Zoom ได้

โครงสร้างหลักสูตร

กิจกรรมอบรมและพัฒนายกระดับผู้ประกอบการรายย่อย รุ่นที่ 2 (จำนวน 9 ชั่วโมง)

คุณพรชัย นิตย์เมธาวงศ์ co-founder FB Page : เพื่อนแท้ร้านอาหาร & business Consult ร้านอาหาร

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์