300 นาที

สาขาวิชาชีพผลิตแม่พิมพ์

อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ชั้น 4

อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ชั้น 4

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
-
โครงสร้างหลักสูตร

อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ชั้น 4

อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ชั้น 4

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์