360 นาที

สาขาวิชาชีพผลิตแม่พิมพ์

อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ชั้น 3

อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ชั้น 3

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
-
โครงสร้างหลักสูตร
กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 12 นาที
กระบวนการเข้ารับการประเมินฯ 12 นาที

อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ชั้น 3

อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ชั้น 3

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์