(จำนวน 3 ชั่วโมง)

TPQI - Virtual Classroom All

การบริหารความเสี่ยง และองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิง Wellness (จำนวน 3 ชั่วโมง)

วิทยากร : นายแพทย์สมพร คำผง ตัวแทนฝ่ายบริหาร Global Healthcare Accreditation และคณะ

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตร "การบริหารความเสี่ยง และองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิง Wellness
วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. ผ่าน Zoom VDO Conference

  • หลักสูตรนี้ สอนผ่านระบบ Zoom VDO Conference ผู้เรียนควรเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ หรือแท็ปเล็ต เพื่อใช้งานควบคู่ระหว่างการเรียนผ่าน Zoom ได้
  • เมื่อท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ขอให้เข้าสู่เนื้อหาบทเรียน เพื่อเข้าสู่กลุ่ม Line Openchat               
    (หรือ คลิ๊กที่นี่่ https://line.me/ti/g2/GeV1O9ghSRlypsHXtWLp9w?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
  •  Passcode : TPQI1234 
  • สำหรับติดต่อสื่อสารกับทีมวิทยากรและทีมงานสนับสนุนของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

  • สู่กลุ่ม Line Openchat 
  •  
  •                 หลักสูตรภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และ Global Healthcare Accreditation เพื่อพัฒนาสถานประกอบการโรงแรม ที่พัก และแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Destination) เช่น สปา นวดไทย ที่มีความต้องการพัฒนาและยกระดับการให้บริการสู่ที่หมายปลายทางสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Wellness Tourism Destination ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน GHA WellHotel® การให้บริการในอุตสาหกรรมการบริการและการดูแลสุขภาพจำเป็นต้องมีความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศและความเป็นผู้นำที่มีประสิทธิผล โดยต้องเริ่มจากพนักงานและผู้ร่วมงานก่อน จึงจะสามารถดำเนินการทั้งหมดได้ นอกจากนี้การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการในการระบุประเมินและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงประเภทต่างๆ และดำเนินการตามนโยบายและขั้นตอนเพื่อบรรเทาหรือลดความเสี่ยง ผู้ให้บริการด้านการบริการควรระบุพื้นที่เสี่ยงที่เฉพาะเจาะจงสำหรับนักท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและกำหนดวิธีที่จะจำกัดความเสี่ยงเหล่านี้
โครงสร้างหลักสูตร
หัวข้อการอบรม 3 ชั่วโมง 2 นาที
การบริหารความเสี่ยง และองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิง Wellness 3 ชั่วโมง 2 นาที

การบริหารความเสี่ยง และองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิง Wellness (จำนวน 3 ชั่วโมง)

วิทยากร : นายแพทย์สมพร คำผง ตัวแทนฝ่ายบริหาร Global Healthcare Accreditation และคณะ

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์