LH-ECOM-02

3 ชั่วโมง

การฝึกอบรมโครงการ Local Hero (ความร่วมมือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

"Local Hero : พื้นฐานการ Live เพื่อขายสินค้า" (3 ชั่วโมง)

สอนโดย โค้ชโซดา : ธนอิน ตุ้มหิรัญ

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
                                                  "พื้นฐานการ Live เพื่อขายสินค้า"

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. จัดการอบรมออนไลน์สอนสดผ่าน ZOOM
กรมประมง ร่วมกับ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน eCommerce ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เทคนิคการ LIVE เพิ่มยอดขายด้วย OBS
  • นำภาพ นำวีดีโอขึ้นจอได้
  • นำอักษร และ อักษรวิ่งขึ้นหน้าจอได้
สอนโดย โค้ชโซดา : ธนอิน ตุ้มหิรัญ
หัวหน้าโครงการ Live Commerce ของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน e-Commerce ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 

โครงสร้างหลักสูตร
Local Hero : พื้นฐานการ Live เพื่อขายสินค้า 0 วินาที

"Local Hero : พื้นฐานการ Live เพื่อขายสินค้า" (3 ชั่วโมง)

สอนโดย โค้ชโซดา : ธนอิน ตุ้มหิรัญ

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์